Analyst Coverage

Firm
(in alphabetical order)
Analyst  E-mail
CITIC SECURITIESZu Guopengzgp@citics.com
ESSENCE SECURITIESWang Yuwangyu2@essence.com.cn
GUOSHENG SECURITIESZhang Jinmingzhangjinming@gszq.com

GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

Peter Shaopeter.shao@gtjas.com.hk
GUOTAI JUNAN SECURITIESZhai Kunzhaikun@gtjas.com
HAITONG INTERNATIONALLiu Weiwei.liu@htisec.com
MASON SECURITIESJasong SiuJasonsiu@masonhk.com
ZHONGTAI SECURITIESChen Chenchenchen@r.qlzq.com.cn